Våra tjänster

Vi arbetar bland annat inom följande rättsområden:

Brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och ungdomar)
Familj (bodelning, bouppteckning, testamente, arvskifte, vårdnad om barn)
Konkurs- och obeståndsrätt
Avtals- och köprätt
Fastighetsrätt
Process och tvistelösning
LVU, LPT och LVM (uppdrag som offentligt biträde i förvaltningsdomstolarna) 

Som lokala advokatbyråer i Växjöregionen vill vi ge våra klienter en förstklassig hjälp genom våra juridiska kunskaper, en personlig kontakt och närheten till oss.

Läs mer om våra respektive specialområden!