Våra tjänster

Vi arbetar bland annat inom följande rättsområden:

Brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och ungdomar)
Familj (bodelning, bouppteckning, testamente, arvskifte, vårdnad om barn)
Avtals- och köprätt
Fastighetsrätt
Process och tvistelösning
LVU, LPT och LVM (uppdrag som offentligt biträde i förvaltningsdomstolarna) 

Som lokala advokatbyråer i Växjöregionen vill vi ge våra klienter en förstklassig hjälp genom våra juridiska kunskaper, en personlig kontakt och närheten till oss.

Läs mer om våra respektive specialområden!Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Postadress:
Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Webbadress:  www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden


Behandling av personuppgifter

Läs information om hur vi behandlar dina personuppgifter här.