Advokatbyråerna på Advokathuset Kronoberg
Büngers Advokatbyrå AB
Advokat Sven Bünger

Jag är född 1948 och var efter tingsmeritering biträdande jurist på min fars advokatbyrå i Alvesta. Advokat blev jag år 1978.
År 1981 övertog jag advokatbyrån och drev därefter denna som enmansbyrå under firma Büngers Advokatbyrå AB fram till år 2000, då verksamheten flyttades till Advokathuset Kronoberg i Växjö.
Jag sysslar främst med konkursförvaltning och brottmål.

sven.bunger@advokathuset.se

 

Advokatfirman Gunnar Larsson
Advokat Gunnar Larsson

Jag är född 1960. Efter tingsmeritering vid Karlskrona tingsrätt arbetade jag några år hos LRFs Juridiska Byrå. 1992 kom jag till Isaksons Advokatbyrå i Växjö och blev advokat 1995. Sedan 2001 bedriver jag advokatverksamhet i egen regi.

Jag sysslar huvudsakligen med brottmål, både uppdrag som offentlig försvarare och som målsägandebiträde. Fastighetsrättsliga frågor intresserar mig också.

gunnar.larsson@advokathuset.se

Advokatbyrån Johan Isaksson
Advokat Johan Isaksson

Jag är född 1961. Efter tingsmeritering vid Trelleborgs tingsrätt arbetade jag några år som bankjurist och jurist hos LRF Konsult. Efter att ha drivit egen juristbyrå blev jag advokat 2012.

Jag sysslar huvudsakligen med ekonomisk familjerätt, framförallt med bodelningar och boutredningar. Därutöver arbetar jag med fastighets- och skattefrågor. 

johan.isaksson@advokathuset.se

 
Advokat Andréa Pyrell AB
Advokat Andréa Pyrell

Jag är född 1977. Efter 10 år i England, där jag utbildade mig till jurist, läste jag in en svensk jur.kand. på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Jag har arbetat på Jan Pyrell Advokatbyrå i 6 år. Jag blev advokat år 2016.

Jag sysslar i huvudsak med brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare), familjerätt, psykiatrimål och LVU-mål.

andrea.pyrell@advokathuset.se